ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA TARPA


 
Főbb műszaki tartalom:

- Tarpa, Kossuth út 51. szám alatti ingatlanon található Egészségház felújítása, korszerűsítése 315,24 m2 hasznos alapterületen, gépészeti és elektromos szereléssel, valamint akadálymentesítési és parkoló építés kivitelezési munkálatainak elvégzése.